Οι πτυχιούχοι του ΟΠΑ αξιολογούν τις σχολές τους

Τα παρακάτω γραφήματα είναι από μελέτη απορρόφησης των πτυχιούχων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) που έγινε από το ΟΠΑ το 2018.
Στους παρακάτω δύο πίνακες υπάρχει μεγάλη αντίφαση στα  Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) και Οικονομικής Επιστήμης (Οικ) . Ενώ δηλώνουν ότι  πήραν  τις απαραίτητες γνώσεις από το ΟΠΑ σε ποσοστά 30 & 34%   από την άλλη δηλώνουν ποσοστό ικανοποίησης 69% από τις σπουδές τους! Θα περίμενε κανείς στους παρακάτω πίνακες να υπάρχουν παρόμοια ποσοστά ανά τμήμα.

Ποσοστά ικανοποίησης από τις προσφερόμενες γνώσεις και δεξιότητες

Καλοδήμος Δημήτρης

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com