Τι αποφάσισε η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την ελάχιστη βάση εισαγωγής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Η Απόφαση Συγκλήτου στην Συνεδρία Αρ. 1104/30-3-2021 μεταξύ άλλων αναφέρει:

Στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου, η Σύγκλητος αποφάσισε να μην προσδιορίσει συντελεστή για την ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ), παρά μόνο τον βέλτιστο αριθμό εισακτέων για τα περισσότερα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Παρ’ όλα αυτά, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα ορισμένων Τμημάτων, τα οποία σε προηγούμενες πανελλήνιες εξετάσεις είχαν χαμηλή βάση εισαγωγής, ενέκρινε τις προτάσεις αυτών των Τμημάτων να υιοθετήσουν συντελεστές κάτω του 1.0. Οι επιλογές αυτές έγιναν υπό την πίεση που δημιουργεί το νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν στηρίζεται σε ακαδημαϊκά κριτήρια.

Ιωάννινα, 31 Μαρτίου 2021
Από την Πρυτανεία