Δια ζώσης τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Απόφαση Συγκλήτου
Συνεδρία αριθμ. 1118/ 23-09-2021

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στη Συνεδρίασή της αριθμ. 1118/23-09-2021, συζήτησε τα θέματα της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ιδρύματος υπό συνθήκες πανδημίας κατά το χειμερινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, που αρχίζει στις 4 Οκτωβρίου 2021.

Η Σύγκλητος ομόφωνα αποφάσισε την επιστροφή στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, έχοντας υπόψη ότι η πανδημία βρίσκεται σε μεταβατική φάση. Τα συλλογικά όργανα του Ιδρύματος, οι Συνελεύσεις των Τμημάτων, το Πρυτανικό Συμβούλιο και η Σύγκλητος παρακολουθούν τις εξελίξεις και στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου θα λάβουν τις αποφάσεις που απαιτούνται για την ομαλή ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου.

Η Σύγκλητος εκτιμά ως πολύ θετικό στοιχείο το αυξημένο ποσοστό εμβολιασμού των φοιτητών, καθηγητών και διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματός μας και καλεί όσους δεν έχουν εμβολιασθεί να το πράξουν άμεσα.

Τέλος, η Σύγκλητος ζητάει να ληφθεί μέριμνα και να διατεθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε άμεσα:

Να εγκατασταθούν μονάδες εμβολιασμού στις Πανεπιστημιουπόλεις Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας.
Να εγκατασταθούν κέντρα για δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid tests) για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας.
Τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ να συνεχίσουν τους δειγματοληπτικούς ελέγχους για τον εντοπισμό κρουσμάτων Covid-19.
Να ενισχυθεί το προσωπικό καθαριότητας.
Να πυκνώσουν τα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς προς και από τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφάσισε, επίσης, να προσλάβει νοσηλευτικό προσωπικό και βοηθητικό – εκπαιδευτικό προσωπικό από την πρόσφατη χρηματοδότηση με στόχο την καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στις αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια.

Τέλος, η Σύγκλητος απευθύνει έκκληση προς τους μη εμβολιασμένους να προχωρήσουν άμεσα στον εμβολιασμό, προτάσσοντας την προστασία της δημόσιας υγείας, ώστε να καταστεί εφικτή η ασφαλής μετάβαση στην απόλυτα κανονική εκπαιδευτική λειτουργία.