Εκκίνηση εκπαιδευτικού εξαμήνου στο ΕΜΠ

Το χειμερινό εκπαιδευτικό εξάμηνο ξεκινάει στο ΕΜΠ τη Δευτέρα 4/10/2021, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Τα προγράμματα διδασκαλίας και η κλιμάκωση της εκκίνησης θα ανακοινωθούν στους ιστοτόπους των Σχολών.

Ο Πρύτανης
Ανδρέας Γ. Μπουντουβής