Πως και πότε θα αρχίσουν τα μαθήματα στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 σύμφωνα με τα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην υπό στοιχεία 119847/ΓΔ6/23.9.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση Απόφαση (ΦΕΚ 4406/τ.Β’/24-09-2021) και τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.).

Η εκπαιδευτική διαδικασία στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο διεξάγεται διά ζώσης με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της ως άνω ΚΥΑ.

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία με οδηγίες για φοιτητές και διδάσκοντες.

Ημερομηνία:  01/10/2021

Συνημμένο:

Αναβολή μαθημάτων τη Δευτέρα 4/10/2021

Σας ενημερώνουμε ότι, για λόγους που σχετίζονται με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας για την ασφαλή έναρξη του χειμερινού εξαμήνου 2021-2022, τα μαθήματα που έχουν προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 αναβάλλονται.