Ταχύτερα αναπτυσσόμενα επαγγέλματα

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 2 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Fastest Growing Occupations

Fastest growing occupations: 20 occupations with the highest percent change of employment between 2019-29.

Click on an occupation name to see the full occupational profile.

Last Modified Date: Friday, April 9, 2021