Σύγκριση επιδόσεων 2020 και 2021 για τα τμήματα του 4ου ΕΠ (Οικονομίας & Πληροφορικής)

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 2 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Αισθητά καλύτερες επιδόσεις είχαμε το 2021 στο 4ο ΕΠ

pe21-4ep-bathmoi