Πανελλαδικές 2022: Χειρότερες επιδόσεις περισσότερα μόρια!

Στο παρακάτω παράδειγμα υποψήφιος αν και το 2022 έγραψε λιγότερο από το 2021 στα Μαθηματικά βγάζει περισσότερα μόρια! Αυτό συμβαίνει γιατί  φέτος έχουμε Συντελεστές Βαρύτητας από  20 μέχρι και 40 ενώ το 2021  είχαμε 33-27-20-20 για όλα τα Τμήματα. Επομένως δεν έχει κανένα νόημα να γίνεται σύγκριση βάσεων 2021 με  2022.   Αξίζει να αναφερθεί ότι σε 192 από τα 453 τμήματα (ποσοστό 42,4%) και οι τέσσερεις συντελεστές είναι ίσοι με 25% !!!!