Οι νέοι Συντελεστές Βαρύτητας φέρνουν τα πάνω κάτω

4ο ΕΠ
Έχουμε αποδυνάμωση των Μαθηματικών . Το 2021 ο  ΣΒ ήταν 33 σε όλα τα τμήματα. Από το 2022 μόνο σε 6 τμήματα έχουμε  ΣΒ >=33
35 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)
35 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ)
35 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ)
34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΕΚΠΑ
34 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
33 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

pe22_sv_math

Αποδυνάμωση της Οικονομίας Το 2021  σε όλα τα τμήματα ο ΣΒ ήταν 27 το 2022 μόνο 45 τμήματα έχουν ΣΒ>=27

pe22_sv_oik

Ενίσχυση της Πληροφορικής  Το 2021  σε όλα τα τμήματα ο ΣΒ ήταν 20  το 2022 σε 125 τμήματα έχουμε ΣΒ>20

pe22_sv_pli

Ενίσχυση της Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας. Το 2021  σε όλα τα τμήματα ο ΣΒ ήταν 20 το 2022  σε 116 τμήματα έχουμε ΣΒ>20.

pe22_sv_ngl

2o ΕΠ

Έχουμε αποδυνάμωση των Μαθηματικών . Το 2021 ο  ΣΒ ήταν 33 σε όλα τα τμήματα. Από το 2022 μόνο σε 22 τμήματα έχουμε  ΣΒ >=33

pe22_2ep_sv_math

Έχουμε αποδυνάμωση της Φυσικής . Το 2021 ο  ΣΒ ήταν 27 σε όλα τα τμήματα. Από το 2022 μόνο σε 54 τμήματα έχουμε  ΣΒ >=27
pe22_2ep_sv_phys

Ενίσχυση της Χημείας .Το 2021  σε όλα τα τμήματα ο ΣΒ ήταν 20 το 2022  σε 133 τμήματα έχουμε ΣΒ>20
pe22_2ep_sv_xim

Παραδείγματα: [ΕΠ]/ΚΩΔ/ΤΜΗΜΑ/ΝΓΛ/ΦΥΣ/ΧΗΜ/ΜΑΘ
[2]/253/ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)/ 20/ 33/ 20/ 27/
[2]/255/ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)/ 20/ 33/ 20/ 27/
[2]/259/ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)/ 20/ 33/ 20/ 27/
[2]/1628/ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ)/ 20/ 30/ 23/ 27/
[2]/263/ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)/ 20/ 25/ 30/ 25/
[2]/270/ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)/ 20/ 26/ 27/ 27/
[2]/265/ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)/ 20/ 25/ 35/ 20/
[2]/269/ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)/ 20/ 25/ 35/ 20/
[2]/1629/ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)/ 20/ 26/ 28/ 26/
[2]/267/ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)/ 20/ 20/ 40/ 20/