Νέα έκδοση για το πρόγραμμα υπολογισμού μορίων και ΕΒΕ

Στο πρόγραμμα ( https://sep4u.gr/gel-moria/) προστέθηκε η δυνατότητα ταυτόχρονου ελέγχου ΕΒΕ και μορίων. Όταν πληρούνται και τα δύο κριτήρια η γραμμή χρωματίζεται πράσινη .
Προσοχή: Φέτος έχει αλλάξει εντελώς ο τρόπος υπολογισμού των μορίων όποτε η σύγκριση με τις βάσεις του 2021 είναι ενδεικτική . Το 2022 μπορεί να έχουμε χειρότερες επιδόσεις και περισσότερα μόρια γιατί άλλαξαν οι συντελεστές βαρύτητας.

Τελαυταία τροποποίηση 14 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 5 Ιουλίου, 2022