Λάθος υπολογισμός στο ποσοστό συμμετοχής των μορίων του κάθε μαθήματος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Στην Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ σήμερα 7/4/2021 υπάρχει  ένας πίνακας που δείχνει ένα παράδειγμα υπολογισμού των μορίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 και  ένας δεύτερος πίνακας  που υπολογίζει τη συμμέτοχή του κάθε μαθήματος στο συνολικό αριθμό μορίων. Ο υπολογισμός των μορίων είναι σωστός όμως τα ποσοστά συμμετοχής είναι λανθασμένα. Το 33-27-20-20 ισχύει στην ΣΠΑΝΙΑ περίπτωση που είναι όλοι οι βαθμοί ίσοι.  Η συνεισφορά του κάθε μαθήματος είναι από 0% (αν γράψεις) μηδέν έως 100% αν γράψεις κάτι σε ένα μάθημα και μηδέν στα υπόλοιπα 3.  Στο παράδειγμα της εφημερίδας τα ποσοστά είναι:29-28-22-21 (βλέπε δεύτερη εικόνα)

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com