Πόσο συνεισφέρουν τα Μαθήματα Αυξημένης Βαρύτητας. Μύθοι και πραγματικότητα.

Αιτία αυτού του άρθρου είναι δημοσιεύματα ( εφημερίδα ΕΘΝΟΣ http://goo.gl/Cjz01F , real.gr http://goo.gl/jR2pES ) που κάνουν λάθος στον υπολογισμό της  συνεισφοράς των Μαθημάτων Αυξημένης Βαρύτητας . Το δημοσίευμα αναφέρει : «Σε 33% από 24% η συνεισφορά του μαθήματος αυξημένης βαρύτητας» . Η % συνεισφορά  του 1ου Μαθήματος αυξημένης Βαρύτητας κυμαίνεται από 0% έως 100%. Μηδέν % όταν γράψεις μηδέν στο 1ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας και οποιοδήποτε βαθμό μεγαλύτερο του μηδενός σε κάποιο/α από τα υπόλοιπα μαθήματα και 100% όταν γράψεις μηδέν σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα και οποιοδήποτε βαθμό μεγαλύτερο του μηδενός στο 1ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας. Το 33% ισχύει ΜΟΝΟ όταν όλοι οι βαθμοί είναι ίσοι. Στην περίπτωση που όλοι οι βαθμοί είναι ίδιοι έστω α έχουμε: 2(α+α+α+α) + 1,3α + 0,7α =10α όποτε το 1ο Μάθημα Αυξημένης Βαρύτητας έχει 3,3α/10α =33%. Οι δυνατές περιπτώσεις που και οι τέσσερις βαθμοί  είναι ίσοι  είναι 200 σε σύνολο 1.600.000.000 δυνατών συνδυασμών (200 στην 4η ) με δεδομένο ότι οι βαθμοί είναι με προσέγγιση δεκάτου . Αντίθετα, με όσα υποστηρίζει το δημοσίευμα,  με το νέο τρόπο υπολογισμού έχει αποδυναμωθεί η βαρύτητα των δύο Μαθημάτων Αυξημένης Βαρύτητας όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας:
varitita-sideleston-neo-gel

Τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας σε κάθε Ομάδα Προσανατολισμού και Επιστημονικό Πεδίο δίνουν από 240 έως 330 μόρια  ανά μονάδα.

pe-2016-new-moria-ana-monada

Η συνεισφορά % του 1ου Μαθήματος αυξημένης Βαρύτητας κυμαίνεται από 0% έως 100%.

Καλοδήμος Δ. | Υπεύθυνος ΣΕΠ |ΚΕΣΥΠ Λαμίας

Τελαυταία τροποποίηση 2 Φεβρουαρίου, 2016 | 1η Δημοσίευση: 11 Δεκεμβρίου, 2015

Τα σχόλια είναι κλειστά.