Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας 7/2021. Μονοπάτια Σταδιοδρομίας (video)

Τα 17 τμήματα που επιλέξαμε να καλύψουμε είναι τα ακόλουθα : Στατιστικής, Μαθηματικό, Marketing, Ηλεκτρολόγων μηχανικών, Μηχανολόγων μηχανικών, Χημικών μηχανικών, Χημικών, Φαρμακευτικής, Πληροφορικής, Χρηματοοικονομικών, Ναυτιλιακών, Διοίκησης επιχειρήσεων, Νομικής, Φυσικό, Ανθρωπιστικές επιστήμες, Πολιτικές επιστήμες, Γεωπονικό.
Κάθε πάνελ θα διαρκεί 1:30 ώρα και θα αποτελείται από έναν καθηγητή πανεπιστημίου και 6-8 στελέχη επιχειρήσεων, εκ των οποίων οι περισσότεροι έχουν σπουδάσει το αντικείμενο του πάνελ. Κάθε ομιλητής/ομιλήτρια κάνει μια σύντομη παρουσίαση 8-10 λεπτών για το δικό του/της “μονοπάτι” και μετά ακολουθεί συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό.

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι απόφοιτοι ανθρωπιστικών επιστημών; Οι ειδικοί ενημερώνουν

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι απόφοιτοι Νομικής; Οι ειδικοί ενημερώνουν και συμβουλεύουν

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι απόφοιτοι πολιτικών και κοινωνικών επιστημών;

///////////
Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί; (Ιούλιος 2021)

Στο πάνελ συμμετέχουν ένας ακαδημαϊκός καθώς και στελέχη που έχουν σπουδάσει ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, αλλά έχουν ακολουθήσει διαφορετικά, μεταξύ τους, μονοπάτια σταδιοδρομίας. Θα καλύψουμε τα μονοπάτια της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογικής βιομηχανίας, της ενέργειας και της χρηματοοικονομικής καριέρας.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στο πάνελ αυτό δεν παρουσιάζουμε όλα τα πιθανά μονοπάτια σταδιοδρομίας ενός/μία ηλεκτρολόγου μηχανικού, αλλά ένα μέρος τους.
-Ριζόπουλος Γιάννης Δημοσιογράφος (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)
-Ασκούνης Δημήτρης Καθηγητής, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
-Δαριβιανάκης Γεώργιος Διευθυντής Έρευνας και Τεχνολογίας, ENEXAN
-Πολυμενάκος Λάζαρος Director AI, EMEIA. CESA at Ernst & Young Global Consulting Services
-Σαμέλης Φώτης Business transformation partner – Germany, Verizon
-Σκούρας Δημήτρης Project Management Team Leader, Peoplecert
-Σκουτέρης Βαγγέλης Integration and Digital Experience Leader, Oracle Consulting
-Φρουζής Μιχάλης Private Equity Associate at BC Partners, London, UK

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί; (Ιούλιος 2021)

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Χημικοί Μηχανικοί; (Ιούλιος 2021)

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Στατιστικοί και οι Μαθηματικοί; (Ιούλιος 2021)

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι απόφοιτοι Πληροφορικής; (Ιούλιος 2021)

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Φυσικοί; Οι ειδικοί ενημερώνουν και συμβουλεύουν

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Χημικοί; (Ιούλιος 2021)

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν όσοι σπουδάζουν σε φαρμακευτικές σχολές; (Ιούλιος 2021)

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι απόφοιτοι γεωπονικών σπουδών; Οι ειδικοί ενημερώνουν

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν όσοι σπουδάζουν Marketing – Επικοινωνία; (Ιούλιος 2021)

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν όσοι σπουδάζουν Διοίκηση Επιχειρήσεων; (Ιούλιος 2021)

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν όσοι κάνουν σπουδές στο χώρο της Ναυτιλίας; (Ιούλιος 2021)

Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν όσοι σπουδάζουν Χρηματοοικονομικά; (Ιούλιος 2021)

Το πιο σταθερό Μονοπάτι: “Skilling – Reskilling – Upskilling στις Ψηφιακές Δεξιότητες”

 

πηγή