Ποια Μονοπάτια Σταδιοδρομίας έχουν οι Πληροφορικοί; (video)

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Σπινέλλης Διομήδης
Καθηγητής, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αναστόπουλος Γεώργιος
Core & Transport Network Manager, Vodafone-Panafon SA

Nazaret Kazarian
VP Engineering, Upstream

Γιαννόπουλος Αριστείδης
Senior Manager in Technology Consulting, ΕΥ

Παπαπέτρου Πάτροκλος
Principal Software Engineer, Elastic

Καρολεμέας Κώστας
CEO, Founder at Allcancode Inc.

Βέλκος Βασίλης Μηχανολόγος Μηχανικός
Co-Founder, Code.Hub

////

////

Οι εικόνες είναι από την παρουσίαση του κ. Σπινέλλη