Τα τμήματα Μαθηματικών πρέπει να ενταχθούν και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Τα τμήματα Μαθηματικών πρέπει να ενταχθούν και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Τα τμήματα Μαθηματικών είναι ενταγμένα μόνο στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο. Για να εισαχθείς σε τμήματα  του 2ου ΕΠ τα απαιτούμενα μαθήματα είναι : Γλώσσα, Φυσική, Χημεία και Μαθηματικά. Είναι σίγουρο ότι κανένας Μαθηματικός δεν θα ασχοληθεί με τη Χημεία και πολύ σπάνια κάποιοι θα ασχοληθούν με τη Φυσική. Αντίθετα η συντριπτική πλειοψηφία των Μαθηματικών πέρα από τα Μαθηματικά ασχολούνται με την Πληροφορική και την Οικονομία. Αν έπρεπε να ενταχθεί το Μαθηματικό τμήμα σε ένα μόνο ΕΠ αυτό έπρεπε να είναι το 4ο Επιστημονικό Πεδίο και όχι το  2ο ΕΠ. Τα απαιτούμενα μαθήματα για το 4ο ΕΠ είναι : Γλώσσα, Μαθηματικά, Οικονομία και Πληροφορική. Γνωρίζω ότι αρκετά  τμήματα  Μαθηματικών έχουν ζητήσει να ενταχθούν  και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο. Η άποψή μου είναι ότι τα τμήματα Μαθηματικών πρέπει  να είναι ενταγμένα στο 2ο και 4ο ΕΠ. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία τα επαγγέλματα που χρησιμοποιούν τα μαθηματικά και επομένως μπορούν να εργαστούν σε αυτά απόφοιτοι Τμημάτων Μαθηματικών, συναντώνται με τους εξής ορισμούς : Accountant, Actuary, Analytical Engineer, Assistant Underwriter, Business Analyst, Certified, Accountant, Chartered Accountant, Clergy, Computer Analyst and Programmer Client Relations Manager Credit Analyst, Customer Care Manager, Data Analyst,Director/Owner, Engineer, Equities Trader, Finance Trainee, Financial Adviser, Financial Analyst, Financial Controller, Financial Products Designer, Human Resources Officer, Information Mining Specialist, Insurance Analyst, Investment Analyst, Investment Banker, IT Consultant, Management Consultant, Market Researcher, Network Engineer, NHS Financial Management Trainee, Pricing Analyst, Researcher, Risk Analyst, Settlements Analyst, Scheduler, Scientific Analyst, Scientific Officer, Share Trader, Statisticians, Software Developer, Statistician, Stockbroker, Supply Manager, Tax Adviser, Teacher, Technical Analyst, Technical Engineer, TEFL Tutor, Trading Global Analyst, Trainee Quantity Surveyor, Transport and Distribution Manager, Transportation Planner. Η συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελμάτων αυτών έχουν σχέση με την Οικονομία και την Πληροφορική.

Καλοδήμος Δημήτρης

Τελευταία τροποποίηση 9 Απριλίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 15 Ιουλίου, 2022 12:28