Σε ποια μαθήματα είναι πιο εύκολο το άριστα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

1ο Επιστημονικό Πεδίο : Με  διαφορά το άριστα είναι πιο εύκολο στα Λατινικά. Σε έναν αριστούχο στην Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία αντιστοιχούν 9 αριστούχοι στα Λατινικά.
2ο Επιστημονικό Πεδίο : Με μικρή διαφορά από την Φυσική  το άριστα είναι πιο εύκολο στα Μαθηματικά.
3ο Επιστημονικό Πεδίο : Με μικρή διαφορά από την Φυσική και Βιολογία   το άριστα είναι πιο εύκολο στη Χημεία. Για να φανεί η διαφορά η στρογγυλοποίηση έγινε στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο.
4ο Επιστημονικό Πεδίο : Με μεγάλη  διαφορά   το άριστα είναι πιο εύκολο στην Πληροφορική.
Εντυπωσιακό είναι το πόσο δύσκολο είναι το άριστα στην Ν. Γλώσσα και Λογοτεχνία . Επίσης δεν φανταζόμουν ότι στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο το άριστα θα ήταν πιο εύκολο στα Μαθηματικά και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο το άριστα θα ήταν πιο εύκολο στην Πληροφορική. Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο σε ένα αριστούχο στα Μαθηματικά αντιστοιχούν  7 αριστούχοι στην Οικονομία  και 8 περίπου στην Πληροφορική

 

 

Καλοδήμος Δημήτρης  Πτυχιούχος Φυσικού Αθήνας, πρώην υπεύθυνος ΣΕΠ σε ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕΣΥΠ και ΚΕΣΥ Φθιώτιδας. Διαχειριστής sites:  sep4u.gr,  ΔΔΕ Φθ/δας, ΠΔΕ Στερεάς