Σε ποια μαθήματα είναι δύσκολο το άριστα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ποσοστά γραπτών από 18-20 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017

Ανθρωπιστικών
Νεοελληνική Γλώσσα: 1,15%
Αρχαία Ελληνικά: 2,71%
Ιστορία Κατ. : 12,34%
Λατινικά: 20,25%
Βιολογία Γεν: 12,5%

Θετική
Νεοελληνική Γλώσσα: 2,02%
Μαθηματικά ΟΠ:         4,39%
Βιολογία Κατ. 19,48%
Χημεία: 23,92%
Φυσική: 25,56

Οικονομίας & Πληροφορικής:
Νεοελληνική Γλώσσα: 0,25%
Μαθηματικά ΟΠ:         0,46%
ΑΟΘ:    11,6%
ΑΕΠΠ: 14,17%
Βιολογία Γεν: 9,1%

Αν δούμε και τα δεδομένα 2010-2015 προκύπτει ότι παραμένει η δυσκολία στα Ν. Γλώσσα, τα Μαθηματικά Κατεύθυνσης και τα Αρχαία. Αντίθετα βλέπουμε την Φυσική Κατεύθυνσης να έχει γίνει το μάθημα με τα περισσότερα γραπτά από 18-20!