ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α ́ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2021Β) ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.».

ΔΙΕΚ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2021Β

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΠΟΡΤΕΡ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)