Το ΟΠΑ ανταποκρίθηκε στις ανάγκες σε 6 από τους 10 πτυχιούχους του.

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 2 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Οι 6 στους 10 έμειναν ικανοποιημένοι ή αλλιώς 4 στους 10 δεν έμειναν ικανοποιημένοι που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό για ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο. Σκεφτείτε τι γίνεται σε άλλα πανεπιστήμια.
Και σε αυτή την έρευνα αποτυπώνεται η τραγική εικόνα των υποδομών των Ελληνικών Πανεπιστημίων.

τα παραπάνω στοιχεία είναι από έρευνα του ΟΠΑ.