Έρευνα απασχόλησης αποφοίτων ΟΠΑ

Έρευνα απασχόλησης αποφοίτων ΟΠΑ

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στους φοιτητές του, διεξήγαγε σχετική έρευνα μεταξύ των αποφοίτων του και συγκεκριμένα των αποφοίτων των ετών ακαδημαϊκών  ετών 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020. Αυτή είναι η τρίτη έρευνα με αυτό το σκοπό, μετά από αυτές που έγιναν το 2012 και το 2018. Σκοπός της έρευνας αυτής ήταν ο προσδιορισμός των συνθηκών της επαγγελματικής απασχόλησης και των επαγγελματικών  βημάτων των αποφοίτων, καθώς και η αποτύπωση της άποψής τους για μια σειρά θεμάτων που κρίνονται σημαντικά για την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του πανεπιστημίου.

Η έρευνα χρησιμοποίησε δομημένο ερωτηματολόγιο και την ηλεκτρονική πλατφόρμα για έρευνες που διαθέτει το πανεπιστήμιο ενώ την επιμέλεια της έρευνας και της ανάλυσης των δεδομένων είχε το Εργαστήριο Μπεϋζιανής και Υπολογιστικής Στατιστικής του Τμήματος Στατιστικής. Στην έρευνα συμμετείχαν 1790 απόφοιτοι που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Το ποσοστό απόκρισης ήταν 53.7%,  αρκετά μεγάλο για ηλεκτρονική έρευνα.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Φεβρουαρίου – Απριλίου 2021.

Τα αποτελέσματα της έρευνας :Έρευνα απασχόλησης αποφοίτων ΟΠΑ 2021