Ίδρυση Ειδικοτήτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

…αποφασίζουμε: Την ίδρυση των ακόλουθων ειδικοτήτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχονται στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης:

  1. Αντιγραφέας Μνημείων – Εκθεμάτων
  2. Υπεύθυνος ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων
  3. Διαχειριστής ηλεκτρονικού καταστήματος

15/3/2022