29-04-22 Αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές/μετακινήσεις

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. της χώρας, ότι το χρονικό διάστημα  από την Τρίτη 3 Μαΐου 2022 έως και την Παρασκευή  6 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00 θα υποβληθούν εκ νέου αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν.4692/2020 (ΦΕΚ 111,Α΄) και του Κεφαλαίου ΣΤ΄ της υπ’ αριθμ. 148236/Ζ1/30-10-2020 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 4806, Β΄).

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης είναι οι φοιτητές που έχουν εξαιρετικό λόγο και δεν υπέβαλαν αίτηση για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή/μετακίνηση κατά την προηγούμενη περίοδο από 15 έως 23 Δεκεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τους επικαλούμενους λόγους για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής/μετακίνησης, υποβάλλονται από τους φοιτητές αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή https://transfer.it.minedu.gov.gr (κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές) ή μέσω του αντίστοιχου υπερσυνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, χρησιμοποιώντας τα διαπιστευτήρια (username και password) που τους έχουν αποδοθεί για σύνδεση σε Ακαδημαϊκές Υπηρεσίες (Ιδρυματικοί κωδικοί).

Στην ειδική εφαρμογή των κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών είναι διαθέσιμες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις.

2 σκέψεις στο “29-04-22 Αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές/μετακινήσεις

 1. Ο ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. έχει στο πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής τους εξής βαθμούς: Γλώσσα: 11,5 Οικονομικά: 7,8 Μαθηματικά: 0,8 Πληροφορική:12,4 και στο Ειδικό μάθημα των Αγγλικών:14,7. Σύμφωνα με τον υπολογισμό μορίων από την εφαρμογή του Υπουργείου έχει:
  Στο τμήμα Διοίκηση Τουρισμού στο Αιγάλεω 11.370 μόρια και
  στο Τμήμα Τουρισμού της Κέρκυρας 9.990 Μόρια.
  Εισήχθη στην Κέρκυρα. Θέλει να πάρει μετεγγραφή για το Αιγάλεω, στην κατηγορία αδελφών προπτυχιακών φοιτητών.
  Η βάση στο Αιγάλεω είναι 12.850. Συνεπώς η Βάση μετεγγραφής είναι 12.850 – 2750 = 10.100
  Ερώτηση: Ως μόρια του Χρήστου λογίζονται τα 9.990 της Κέρκυρας, ή τα 11.370 που συγκεντρώνει στο Αιγάλεω;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

Σχολιάστε

eleven + twenty =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here