Τμήματα προστίθενται στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής από το 2023.

11-05-22 Τροποποίηση κατάταξης ΣΧΟΛΩΝ των Τμημάτων και των εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αριθμ. Φ.253/53385/Α5/11-5-2022 υπουργική απόφαση που έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, έγινε τροποποίηση της κατάταξης των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία, η οποία θα ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023.

Συγκεκριμένα στο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ προστίθενται τα κάτωθι 8 Τμήματα:

(276) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
(1434) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(1453) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ
(159) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΠΑΝΤΕΙΟ
(1302) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ
(212) ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ
(353) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΔΠΘ
(369) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΠΑΝ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τελαυταία τροποποίηση 17 Νοεμβρίου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 11 Μαΐου, 2022