Πολλές χιλιάδες εισακτέοι στα Οικονομικά Τμήματα.

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα οι εισακτέοι στα Τμήματα που ανήκουν μόνο στο 4οΕΠ είναι 13.199 . Στα Τμήματα Οικονομικής Επιστήμης & Οικονομικών Επιστημών έχουμε 3.672 εισακτέους, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 2.234 εισακτέους, Οργάνωση και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 3155 εισακτέους, Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 1035 εισακτέους κλπ . Νομίζω ότι αυτοί οι τεράστιοι αριθμοί εισακτέων είναι πολύ μεγαλύτερες από τις ανάγκες της Ελλάδας.