Εισακτέοι στις Στρατιωτικές Σχολές 2022

Από τη σύγκριση των εισακτέων 2021 και 2022 προκύπτει αύξηση 94 θέσεων για τα τμήματα που είναι στο Μηχανογραφικό (Δεν έχουν προσμετρηθεί οι θέσεις για τους υπηρετούντες μονίμους υπαξιωματικούς του Στρατού Ξηράς.