25% μείωση των επιτυχόντων!

Από 88% το 2020 μειώθηκε το 2021 στο 66% το ποσοστό επιτυχίας στα Ημ. ΓΕΛ δηλαδή ποσοστό 25%. Μια τεράστια αλλαγή!!!

Σχολιάστε

sixteen + eight =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here