Η μεγάλη σφαγή λόγω ΕΒΕ.

To 2020  είχαμε συνολικά  105.420 υποψηφίους και 81.413 επιτυχόντες ποσοστό 77,2%  και το 2022 είχαμε  συνολικά 99305 υποψηφίους 61.682 επιτυχόντες  ποσοστό 62,1%. Στα ΓΕΛ το ποσοστό επιτυχίας από 88,15% το 2020 μειώθηκε στο 68,83% το 2022.

Στα ΓΕΛ το ποσοστό επιτυχίας από 88,15% το 2020 μειώθηκε στο 68,83% το 2022.

Σχολιάστε

nineteen + 6 =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here