Μειώσεις έως 65% των επιτυχόντων στα ΑΕΙ λόγω ΕΒΕ!

Συγκριτική παρουσίαση επιτυχόντων στα ελληνικά ΑΕΙ (2020-2021)

Στο παρακάτω σχήμα  παρουσιάζεται η μεταβολή του αριθμού των επιτυχόντων στα ελληνικά ΑΕΙ μεταξύ των ετών 2020 και 2021. Ως βασικό συμπέρασμα αναδεικνύεται η συνολική μείωση του αριθμού των επιτυχόντων κατά 22% από το 2020 στο 2021, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Τα μεγαλύτερα ποσοστά μείωσης καταγράφονται στην ΑΣΠΑΙΤΕ (-64,59%), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (-48,72%), το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (-48,51%) και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (-40,25%). Μικρά ποσοστά μείωσης κάτω του 10% σημειώνονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (-9,88%), το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (-7,57%), το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (-6,89%), το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (-6,65%), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (-5,24%), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (-2,49%) και το Πάντειο Πανεπιστήμιο (-1,89%). Αύξηση καταγράφεται μόνο στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της τάξης του 2,2%