Για να γίνεις Πυροσβέστης πρέπει να γνωρίζεις καλά Αρχαία!

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Αστυνομία μπορείς να μπεις από 3 Επιστημονικά Πεδία (ΕΠ). Από τα εξεταζόμενα μαθήματα λείπει το πιο σημαντικό : τα Αγγλικά!!!!. Στο 1ο ΕΠ νομίζω η κατανομή των ΣΒ είναι λογική. Για τα υπόλοιπα ΕΠ αδυνατώ να καταλάβω γιατί τα Μαθηματικά για έναν Αστυνομικό είναι πιο σημαντικά από Φυσική, Χημεία, Πληροφορική & Οικονομία.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΉ
Πυροσβεστική μπορείς να μπεις από ΟΛΑ τα Επιστημονικά Πεδία (ΕΠ). Στην Πυροσβεστική οι ΣΒ δεν έχουν καμία λογική!!! Στο 1ο ΕΠ τα Αρχαία έχουν ΣΒ 30% ενώ η Γλώσσα & Λογοτεχνία 20%. Στο 2ο ΕΠ σημαντικά είναι η Χημεία και τα Μαθηματικά ενώ στο 3ο ΕΠ παύει να είναι σημαντική η Χημεία ! Στο 4ο ΕΠ αδυνατώ να καταλάβω γιατί τα Μαθηματικά & η Οικονομία για ένα Πυροσβέστη είναι πιο σημαντικά από τη Γλώσσα και την Πληροφορική.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ
Λιμενικό μπορείς να μπεις από ΟΛΑ τα Επιστημονικά Πεδία (ΕΠ). Στο 1ο ΕΠ νομίζω η κατανομή των ΣΒ είναι λογική. Όπως στην Αστυνομία έτσι και στο Λιμενικό αδυνατώ να καταλάβω γιατί στα άλλα ΕΠ τα Μαθηματικά για έναν Λιμενικό είναι πιο σημαντικά από Φυσική, Χημεία, Πληροφορική & Οικονομία.
Η άποψη μου είναι ότι στο Λιμενικό και την Αστυνομία πρέπει τα Αγγλικά να είναι μάθημα αυξημένης Βαρύτητας .
Η Πυροσβεστική απαιτεί στοιχειώδης γνώσεις Βιολογίας, Φυσικής & Χημείας. Η πρόσβαση στην Πυροσβεστική θα έπρεπε να γίνεται μόνο από το 2ο & 3ο ΕΠ. Κοινό μάθημα σε όλα τα Σώματα Ασφαλείας έπρεπε να είναι τα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας και ΟΧΙ κατεύθυνσης. Στα Σώματα Ασφαλείας θα έπρεπε να δίνουν μόρια οι επιδόσεις όχι μόνο στα μαθήματα αλλά και στα αθλήματα. Αδυνατώ να καταλάβω γιατί στο Στρατό και στα Σώματα Ασφαλείας δεν δίνουν μόρια οι επιδόσεις στα αθλήματα. Όπως και σε πολλές άλλες σχολές έτσι και στα Σώματα Ασφαλείας μπορείς να εισαχθείς με 3 ή 4 διαφορετικούς τρόπους ! 162 τμήματα ανήκουν τουλάχιστον σε 2 ΕΠ !!! Είναι η μεγαλύτερη αδικία στο σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εδώ και δεκαετίες ! Παραβιάζεται η βασική αρχή των μαθηματικών που λέει ότι δεν μπορείς να συγκρίνεις ανόμοια πράγματα!
Συμπερασματικά ο σημερινός τρόπος επιλογής στα Σώματα Ασφαλείας είναι πέρα για πέρα λάθος.

Οι Βάσεις εισαγωγής στα Σώματα Ασφαλείας το 2021.

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι για να περάσεις σε κάποια Σχολή Σωμάτων Ασφαλείας πρέπει να είσαι πολύ καλός έως άριστος μαθητής !!!!!!!!

 

Τελευταία τροποποίηση 14 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 23 Ιουλίου, 2022 8:40