Πολύ καλές επιδόσεις για τα Τμήματα Πληροφορικής της Λαμίας

Τα παρακάτω στοιχεία είναι για Ημερήσια και Εσπερινά ΓΕΛ

Περίπου 7 στους 10 των επιτυχόντων είχαν το Τμήμα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ στις 6 πρώτες επιλογές τους.

Στο άλλο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  6 στους 10 των επιτυχόντων είχαν το Τμήμα στις 6 πρώτες επιλογές τους.

Και οι συνολικές προτιμήσεις με 1ο το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με 5948 προτιμήσεις

2ο το ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ με 2995 προτιμήσεις

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι 16ο  σε όλη την Ελλάδα σε συνολικές προτιμήσεις