Η υπερχρεωμένη Ελλάδα διατηρεί δεκάδες τμήματα με ελάχιστους έως μηδενικούς φοιτητές !!!! 

Η υπερχρεωμένη Ελλάδα διατηρεί δεκάδες τμήματα με ελάχιστους έως μηδενικούς φοιτητές !!!!
17 τμήματα με <=10 επιτυχόντες
31 τμήματα με <=20 επιτυχόντες
42 τμήματα με <=30 επιτυχόντες
Στην καλύτερη περίπτωση θα πάνε στο πρώτο έτος οι μισοί και θα πάρει πτυχίο το ένα τέταρτο !
Ο Έλληνας φορολογούμενος χρηματοδοτεί άδειες αίθουσες ! Η μια ανεύθυνη πολιτική διαδέχεται την άλλη.