Εκπτώσεις στις μετακίνησεις καταρτιζόμενων Δημοσίων ΙΕΚ

Διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).
fek_2021_4715b_iek