Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού

2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2421.1/31118/2021/29-4-2021 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιλογή και κατάταξη Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων» (Β’ 1928), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2421.1/56614/2021/04-8-2021 όμοια (Β’ 3747).
fek_2022_4633b_limeniko