Σε ποια Τμήματα αυξήθηκε ο Συντελεστής ΕΒΕ για τις Πανελλαδικές 2023

Επιπλέον έχουμε αύξηση στο Συντελεστή ΕΒΕ των πρακτικών δοκιμασιών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ από 0,7 σε 0,8