Αναλυτικά ωρολόγια πρόγραμμα για τις ΑΕΝ

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2231.2-9/42341/2019/7-6-2019 απόφασης του ΥΝΑΝΠ ‘’Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων και Μηχανικών Π-Μ’’ (Το ΦΕΚ 20190202321).
Το ΦΕΚ 20230201746