Εκπαίδευση σε θέματα πυροπροστασίας και επαγγελματικού προσανατολισμού

ΘΕΜΑ: « Εκπαίδευση σε θέματα πυροπροστασίας και επαγγελματικού προσανατολισμού »

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των πολιτών σε θέματα πυρκαγιάς καθώς και του επαγγελματικού προσανατολισμού, όπως επικοινωνήσετε με τις κατά τόπους Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών (στα παρακάτω τηλέφωνα) καθορίζοντας συναντήσεις για επισκέψεις Αξιωματικών της Υπηρεσίας μας στις σχολικές, εκπαιδευτικές δομές σας, προς ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών σας.
Τηλ. Επικοινωνίας:
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Βοιωτίας 22610 28555
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευβοίας 22210 37123
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευρυτανίας 22370 24884
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φθιώτιδας 22313 55210
ΔΙ.Π.Υ.Ν. Φωκίδας 22650 79380

Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Στ. Ελλάδας

Σχολιάστε

6 + two =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here