ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2024

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 2023

1. Προγραμματισμός Εξετάσεων Γυμνασίων 
η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γυμνάσια ορίζεται η Τρίτη 30 Μαΐου 2023

2. Προγραμματισμός Εξετάσεων ΓΕΛ 
η ημερομηνία λήξης μαθημάτων για τα Γενικά Λύκεια ορίζεται η Πέμπτη 18 Μαΐου 2023,
Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των Ημερησίων και
Εσπερινών ΓΕ.Λ. διεξάγονται από την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 έως την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023.
Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο την Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023
Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.,
διεξάγονται από την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 έως την Τρίτη 30 Μαΐου 2023. Η ημερομηνία
έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 31 Μαΐου 2023.
Σύμφωνα με το αρθρο 105 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4692/2020 (Α΄ 111), προβλέπεται ειδικη εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, για τους/τις μαθητές/τριες που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου και για τους/τις μαθητές/τριες της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει
μέχρι την Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

Τελαυταία τροποποίηση 28 Απριλίου, 2024 | 1η Δημοσίευση: 8 Απριλίου, 2023