Πόσοι έκαναν αίτηση ανά ΠΕ στον ΑΣΕΠ για την ένταξη στους πίνακες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 1ΓΕ/2023 & 2ΓΕ/2023

ΚΑΙ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο των Προκηρύξεων 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 4/20.2.2023/τ.ΑΣΕΠ, αντίστοιχα), που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα καθώς και ανά μουσική ειδίκευση για τους κλάδους ΠΕ79.01 και ΠΕ79.02, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., υποβλήθηκαν συνολικά 152.278 αιτήσεις.

Οι υποβληθείσες αιτήσεις ανά προκήρυξη έχουν ως εξής:

1ΓΕ/2023: 36.582 αιτήσεις ΠΕ

2ΓΕ/2023: 115.696 αιτήσεις ΠΕ

Δεδομένου ότι ορισμένοι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις διαφορετικών κλάδων – ειδικοτήτων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Στατιστικά Στοιχεία Προκηρύξεων 

1ΓΕ/2023 asep_graph_1GE_2023_sep4u

και 2ΓΕ/2023 asep_graph_2GE_2023_sep4u

Πρωταθλητές οι Φιλόλογοι (ΠΕ02) : 35.2017 !!!