Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης (Φ.Ε.Θ.)

Για τους φοιτητές του Α.Π.Θ. λειτουργούν τέσσερεις φοιτητικές εστίες (κτίρια). Οι τρεις (Α, Β, Γ) βρίσκονται στην περιοχή των 40 Εκκλησιών και η μία (Δ) στο πρώην ξενοδοχείο «Εγνατία» (στο κέντρο της πόλης, Λέοντος Σοφού 11).

Διοικητικά οι φοιτητικές εστίες ανήκουν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από τον Νοέμβριο του 2011 (αρ. κοινής υπουργικής απόφασης 127177/H/, Άρθρο 7, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2508/Β/04-11-2011).

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας (Ε.Ι.Ν.), που αφορούσαν στην διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Φοιτητικής Εστίας Θεσσαλονίκης (Α, Β, Γ, Δ) καθώς και η κυριότητα του εξοπλισμού των παραπάνω Εστιών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Την οικονομική διαχείριση και ευθύνη ανέλαβε στο νεοσυσταθέν -τότε- Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Έχουν συνολική δυναμικότητα περίπου 1.500 κλινών. Στις φοιτητικές εστίες λειτουργεί εστιατόριο που καλύπτει τη σίτιση όλων των δικαιούχων φοιτητών. Σε κάθε κτίριο υπάρχει αναγνωστήριο και ασύρματη δικτύωση (WiFi). Στην Α φοιτητική εστία λειτουργεί κυλικείο, αίθουσα τελετών και εξωτερικός χώρος αθλοπαιδιών.

Δικαίωμα στέγασης έχουν οι φοιτητές προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών. Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Η παραμονή των προπτυχιακών δικαιούχων στις εστίες διαρκεί όσο τα έτη σπουδών του σχετικού τμήματος συν δύο έτη (ν+2). Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές διαρκεί όσα είναι τα έτη σπουδών του αντίστοιχου μεταπτυχιακού προγράμματος (ν). Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής ακαδημαϊκής κατάστασης (πχ. εγγραφής σε άλλη σχολή ή τμήμα) ΔΕΝ γίνεται επανέναρξη του υπολογισμού της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής (δηλαδή ο υπολογισμός ΔΕΝ ξεκινά πάλι από το μηδέν), αλλά συνεχίζεται κανονικά από τα έτη που έχουν ήδη διανυθεί.

Οι εστίες στεγάζουν και αλλοδαπούς φοιτητές (προπτυχιακούς υπότροφους και μη υπότροφους) καθώς και μεταπτυχιακούς – υποψήφιους διδακτορικούς, ερευνητές καθηγητές προσκεκλημένους Α.Π.Θ. και προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι αιτήσεις για εισδοχή και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στα γραφεία της Εποπτείας της Α Φ.Ε.Θ. Για τους τρόπους υποβολής μπορείτε να επικοινωνείτε με την Α Φ.Ε.Θ. στα τηλέφωνα που αναφέρονται παρακάτω ή με email. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εισδοχής πρωτοετών φοιτητών ξεκινά την επόμενη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στις Σχολές Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και διαρκεί για -τουλάχιστον- 25 ημερολογιακές ημέρες.

Για να ενημερωθείτε για τις κατηγορίες εισαγομένων στις Φ.Ε.Θ. και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβάλλετε μαζί με την αίτηση εισαγωγής σας, πατήστε εδώ.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της κάθε φοιτητικής εστίας:

  • Διεύθυνση Φ.Ε.Θ.
   Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 54636 Θεσσαλονίκη
   T: +30 2310 204839
   Email: diefthynsi-feth@auth.gr
  • Α Φ.Ε.Θ.
   Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 54636 Θεσσαλονίκη
   T: +30 2310 210314, Φύλακας: +30 2310 214014
  • Β Φ.Ε.Θ.
   Νέστορος Τέλογλου και Κεσανλή, Τ.Κ. 54636 Θεσσαλονίκη
   T: +30 2310 208044, Φύλακας +30 2310 208044
  • Γ Φ.Ε.Θ.
   Στίλπωνος Κυριακίδη 15, Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη
   T: +30 2310 210414, Φύλακας: +30 2310 210414
  • Δ Φ.Ε.Θ.
   Λέοντος Σοφού 11, 54626 Θεσσαλονίκη,
   T:  +30 2310 536320, +30 2310 536322, Φύλακας: +30 2310 536360
  • Γραμματεία Φ.Ε.Θ.
   Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 54636 Θεσσαλονίκη
   T: +30 2310 210315
   Email: grammateia-feth@auth.gr
  • Λογιστήριο Φ.Ε.Θ.
   Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 54636 Θεσσαλονίκη
   T: +30 2310 200292
  • Διαχείριση Υλικού Φ.Ε.Θ.
   Στίλπωνος Κυριακίδη 17, 54636 Θεσσαλονίκη
   T: +30 2310 214164