ΑΙΤΗΣEIΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 8 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εισδοχής στην Γραμματεία της Α΄ Φοιτητικής Εστίας από 08:30 – 14:00 τις εργάσιμες ημέρες.

Οι ημερομηνίες εμπρόθεσμης υποβολής των αιτήσεων είναι:

Φοιτητές παλαιών ετών: Από 15 Μαΐου έως 15 Ιουνίου.
Πρωτοετείς Φοιτητές: Εντός 25 ημέρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές, Ομογενείς Φοιτητές, Φοιτητές ειδικών κατατακτηρίων εξετάσεων: Εντός 20 ημέρων από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Οι αιτούντες Φοιτητές πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή ΑΠΘ
Να μην έχουν συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας τους
Να μην είναι πτυχιούχοι άλλης ανώτερης – ανώτατης σχολής
Οι οικογένειές τους να διαμένουν μόνιμα σε άλλον τόπο, εκτός νομού Θεσσαλονίκης και να μην διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στην Θεσσαλονίκη
Να μην έχουν απομακρυνθεί από τις ΦΕΘ με προηγούμενη απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του ΑΠΘ για τις Φοιτητικές Εστίες
Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων εισδοχής υποβάλλονται εντός 5 ημερών από την ανάρτηση του σχετικού πίνακα εισδοχής.

Ο χρόνος παραμονής των οικότροφων στις ΦΕΘ ορίζεται στα απαιτούμενα έτη σπουδών (Ν) συν 2.

Τα ποσοστά εισαγωγής ανά κατηγορία είναι:

Πρωτοετείς φοιτητές 78%
Φοιτητές παλαιών ετών 10%
Έλληνες μεταπτυχιακοί φοιτητές 2%
Ομογενείς φοιτητές 1%
Φοιτητές τέκνα ανύπαντρων μητέρων 1%
Αλλοδαποί φοιτητές 2,5 %
Αλλοδαποί υπότροφοι φοιτητές 2,5%
Αλλοδαποί μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι διδάκτορες,ερευνητές καθηγητές προσκεκλημένοι στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 3%
Κατά την επιλογή, στεγάζονται κατά προτεραιότητα υποψήφιοι που έχουν την ιδιότητα του απόρου, υποψήφιοι ορφανοί και από τους δύο γονείς, υποψήφιοι που είναι οι ίδιοι άτομα με ειδικές ανάγκες και υποψήφιοι που οι γονείς τους έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα και τα εισοδήματά τους προέρχονται α΄πο μισθωτές υπηρεσίες ή αγροτικά επαγγέλματα.

Στην ανακοίνωση αυτή επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά εισδοχής ανά κατηγορία καθώς και έντυπο αίτησης εισδοχής και πρότυπο υπεύθυνης δήλωσης.

Πληροφορίες-επικοινωνία
E: sg@auth.gr
Τ: 231 0 210314
F: 231 0 214164
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: Στίλπωνος Κυριακίδη 17, Σαράντα Εκκλησίες, Θεσσαλονίκη
Τ.Κ. 54636

Σχετικά έγγραφα:

πηγή: ΑΠΘ

Σχολιάστε

twenty − seventeen =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here