Ο πίνακας με τους εισακτέους έχει αναρτηθεί στο παρόν site της εστίας στο πεδίο «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ»με τίτλο «ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΔΟΧΩΝ 2017-2018».

Εάν το όνομα που σας ενδιαφέρει δεν υπάρχει στον πίνακα εισακτέων, ανοίξτε τον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ» της κατηγορίας που βρίσκεται ο αιτών για να πληροφορηθείτε σε ποια σειρά κατατάχθηκε σε σχέση με όσους υπέβαλλαν αίτηση στην κατηγορία του.

Ενστάσεις κατά του αποτελέσματος εισδοχών μπορούν να υποβληθούν εντός 5 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στα γραφεία της Α΄ Φοιτητικής Εστίας.