Ερωτήσεις & απαντήσεις για την απόκτηση συγγραμμάτων από τους φοιτητές

 Πώς μπορώ να υποβάλλω νέα δήλωση;

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία επιλογής συγγραμμάτων, μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eudoxus.gr/files/User_Manual_Students.pdf

Ποιο σύγγραμμα να επιλέξω σε ένα μάθημα;

Προκειμένου να επιλέξετε μεταξύ των συγγραμμάτων ενός μαθήματος, που έχετε δηλώσει στη σχολή σας στο τρέχον εξάμηνο, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Καθηγητή του μαθήματος ή στην Γραμματεία του Τμήματος για να σας συμβουλέψουν σχετικά.

Δυσκολεύομαι να βρω ένα συγκεκριμένο μάθημα. Πώς μπορώ να το βρω;

Σε περίπτωση που δεν βρίσκετε ένα μάθημα, μπορείτε να το αναζητήσετε στο συνολικό κατάλογο συγγραμμάτων που έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα σας. Τον κατάλογο μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, αφού επιλέξετε το οικείο σας Ίδρυμα και Τμήμα: https://service.eudoxus.gr/public/departments/ .

 Πόσα βιβλία μπορώ να δηλώσω και να παραλάβω για το τρέχον εξάμηνο;

Ο αριθμός των συγγραμμάτων που μπορεί να παραλάβει ένας φοιτητής κάθε εξάμηνο καθορίζεται από το Τμήμα του. Για περισσότερες πληροφορίες θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Τμήματός σας.

Μπορώ να αλλάξω τη δήλωση μου;
Εφόσον δεν έχει γίνει παραλαβή συγγράμματος για ένα μάθημα, ο φοιτητής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την επιλογή του και στον Εύδοξο, εντός της σχετικής προθεσμίας. Επισημαίνεται ότι για τα συγγράμματα που αποστέλλονται μέσω ταχυμεταφοράς (courier), δεν μπορεί να γίνει αλλαγή επιλογής μετά την εκκίνηση αποστολής του συγγράμματος από τον Εκδότη.

Έχω ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών. Mπορώ ακόμη να παραλάβω συγγράμματα;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4009/2011 δεν επιτρέπεται η δωρεάν προμήθεια συγγραμμάτων εφόσον έχετε ξεπεράσει τα ν+2 έτη σπουδών. Για τις ανάγκες του τρέχοντος εξαμήνου μπορείτε να δανειστείτε συγγράμματα από τις βιβλιοθήκες του Ιδρύματός σας. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να παραλαμβάνετε συγγράμματα για τα μαθήματα στα οποία είστε νομίμως εγγεγραμμένος στο τρέχον εξάμηνο και για τα οποία δεν έχετε παραλάβει βιβλίο στο παρελθόν, μέσω του εθελοντικού προγράμματος Ανταλλαγής Συγγραμμάτων – «Εύδοξος+» (http://eudoxus.gr/EudoxusPlus.html) .

Είμαι φοιτητής και έχω υποβάλλει αίτηση μετεγγραφής. Σε ποιο τμήμα δικαιούμαι να δηλώσω συγγράμματα;

Οι φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση μετεγγραφής στις Γραμματείες των Τμημάτων και επέλεξαν διδακτικά συγγράμματα μέσω του Ευδόξου, τα οποία προμηθεύτηκαν ενόσω φοιτούσαν στο Τμήμα προέλευσης, έχουν τη δυνατότητα αφότου μετεγγραφούν στο Τμήμα υποδοχής να επιλέξουν εκ νέου συγγράμματα. Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές που εξετάστηκαν ήδη στο Τμήμα προέλευσης, οφείλουν να δηλώσουν στον Εύδοξο (επικοινωνία με το Γραφείο Αρωγής) τον αριθμό των μαθημάτων για τα οποία έχουν παραλάβει συγγράμματα και κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής απαλλάσσονται από την εξέταση τους. Εάν οι υποβάλλοντες αίτηση μετεγγραφής βρίσκονται στο πρώτο εξάμηνο σπουδών και δεν έχουν εξεταστεί στο τμήμα προέλευσης, τότε θα δηλώνουν μηδενικό αριθμό μαθημάτων. Οι φοιτητές που υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μετεγγραφής, δικαιούνται να επιλέξουν συγγράμματα μέσω του Eυδόξου, μόνο αφού εγγραφούν στο Τμήμα υποδοχής.