Πτυχία πρωταθλητές σε απολαβές στην Αγγλία

Επιστήμονες από το Institute for Fiscal Studies (IFS) έχουν υπολογίσει τις μέσες απολαβές   ανά επάγγελμα σε τιμές 2018 . Τα 5 πρώτα: Ιατρική, Οικονομικά, Μαθηματικά, Μηχανικοί, Φαρμακευτική

(Τα παρακάτω δεδομένα είναι για την Αγγλία)

πηγή  δεδομένων : Institute for Fiscal Studies (IFS)

IFS R167-The-impact-of-undergraduate-degrees-on-lifetime-earnings_sep4u