Μαθηματικό ΑΠΘ: το 1,5% αποφασίζει και κάνει κατάληψη!!!

Στην σελίδα στο FB του Μαθηματικού Τμήματος του ΑΠΘ αναφέρεται: ” Στο Τμήμα Μαθηματικών φοιτούν 2895 φοιτητές, εκ των οποίων οι 571 είναι στα πρώτα 4 έτη, οι 440 στο 5ο-6ο έτος και οι υπόλοιποι 1884 από το 7ο έτος και πάνω. Συνημμένα θα βρείτε το πλήθος των φοιτητών που αποφάσισε κατάληψη για την εβδομάδα που διανύουμε.”