Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων για τις Σχολές Αστυνομίας

07-03-2024: Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων: i) υποψηφίων για εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 με το σύστημα των γενικών πανελλαδικών εξετάσεων (90% με εξετάσεις και 10% χωρίς εξετάσεις) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ii) υποψήφιων για κατάταξη-πρόσληψη στην Ελληνική Αστυνομία, σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις, iii) επιλαχόντων υποψηφίων του υπ’ αριθ. 6000/2/6886-ρλθ΄ από 06/05/2022 διαγωνισμού, με Α.Δ.Α.: Ρ62Μ46ΜΤΛΒ-48Ψ και iv) επιλαχόντων υποψηφίων του υπ’ αριθ. 6000/2/7253-νβ΄ από 04-07-2023 διαγωνισμού, με Α.Δ.Α.: ΡΘΕΤ46ΜΤΛΒ-ΙΡΒ.

Δείτε τις οδηγίες σχετικά με το Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων εδώ 

Δείτε το Παράρτημα Α΄ εδώ 

Δείτε το Παράρτημα Β΄ εδώ