Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια απέναντι στο Brain Drain (video)

star forum 2024

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια απέναντι στο Brain Drain

Κουλούρη Χριστίνα, Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου
Μπούρας Χρήστος, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών (από το 4:42)
Κωνσταντίνος Αρκουμάνης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Αντεπιστέλλον Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών (από το 10:02)
Συντονισμός: Τόνια Χαρδαλούπα

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια απέναντι στο Brain Drain (video)