Η Επιτροπή αναπτύσσει σχέδια για ένα ευρωπαϊκό πτυχίο

Σήμερα βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πτυχίου, ενός νέου είδους εθελοντικού κοινού προγράμματος μεταξύ πανεπιστημίων από διαφορετικές χώρες της ΕΕ, το οποίο θα αναγνωρίζεται σε ολόκληρη την ΕΕ. Αυτό έρχεται μετά την υποβολή από την Επιτροπή δέσμης μέτρων για την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ένα ευρωπαϊκό πτυχίο θα ωφελήσει τους σπουδαστές ενισχύοντας τη μαθησιακή κινητικότητα και καθιστώντας τους αποφοίτους πιο ελκυστικούς για τους εργοδότες. Ταυτόχρονα, θα συμβάλει στην κάλυψη της ζήτησης στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας τελικά την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Το πακέτο αποτελείται από τρεις πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν τα νομικά και διοικητικά εμπόδια για τη δημιουργία ανταγωνιστικών κοινών προγραμμάτων σπουδών σε επίπεδο Bachelor, Master ή Διδακτορικού. Είναι σημαντικό ότι το πράττουν με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας και της αρμοδιότητας των πανεπιστημίων των χωρών της ΕΕ και των περιφερειακών κυβερνήσεων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Η πρώτη από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι το σχέδιο για ένα ευρωπαϊκό πτυχίο, το οποίο καθορίζει μια συγκεκριμένη πορεία συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Δεδομένης της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών συστημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αυτό θα ακολουθήσει μια σταδιακή προσέγγιση με δύο πιθανά σημεία εισόδου.

  • προπαρασκευαστικό ευρωπαϊκό σήμα: τα κοινά προγράμματα που πληρούν τα προτεινόμενα ευρωπαϊκά κριτήρια θα λάβουν ένα προπαρασκευαστικό ευρωπαϊκό σήμα και οι φοιτητές θα λάβουν πιστοποιητικό ευρωπαϊκού τίτλου σπουδών μαζί με το κοινό τους πτυχίο.
  • ένα ευρωπαϊκό πτυχίο: ένα νέο είδος προσόντος που θεμελιώνεται στην εθνική νομοθεσία, χορηγείται από κοινού από περισσότερα πανεπιστήμια ή από κοινή νομική οντότητα που ιδρύεται από τα πανεπιστήμια αυτά και αναγνωρίζεται αυτόματα

Για να υποστηριχθεί αυτό και να υποστηριχθεί γενικότερα ο τομέας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει δύο άλλες πρωτοβουλίες. Η μία εξετάζει τρόπους για τη βελτίωση των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας και την αυτόματη αναγνώριση των προσόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και η άλλη για τον τρόπο με τον οποίο οι ακαδημαϊκές σταδιοδρομίες μπορούν να καταστούν πιο ελκυστικές και βιώσιμες.

via : https://commission.europa.eu/