Ελληνικά Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»

Τι είναι η Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια»;

Το τοπίο της εκπαίδευσης αλλάζει σε όλη την Ευρώπη. Κατά τη σύνοδο κορυφής του Γκέτεμποργκ το 2017, οι ηγέτες της ΕΕ παρουσίασαν ένα όραμα για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Στα Συμπεράσματα του Δεκεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν ορισμένες πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων:

«… την ενίσχυση των στρατηγικών συμπράξεων σε όλη την ΕΕ μεταξύ ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την ενθάρρυνση της δημιουργίας, έως το 2024, είκοσι περίπου «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων», δηλ. δικτύων πανεπιστημίων «από τη βάση προς την κορυφή» σε όλη την ΕΕ, που θα επιτρέπουν στους σπουδαστές να λαμβάνουν τίτλο συνδυάζοντας σπουδές σε διάφορες χώρες της ΕΕ και θα συμβάλουν στη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων».

Σε αυτό το κάλεσμα ανταποκρίνεται η πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», την οποία ανέπτυξαν από κοινού ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητικές οργανώσεις, κράτη μέλη και η Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή είναι μία από τις πλέον εμβληματικές πρωτοβουλίες της ΕΕ και στοχεύει στο φιλόδοξο όραμα της οικοδόμησης ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης.

Τι είναι ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο;

Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια είναι διακρατικές συμμαχίες που θα αποτελέσουν τα πανεπιστήμια του μέλλοντος προωθώντας τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ταυτότητα και φέρνοντας επανάσταση στην ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για την επίτευξη αυτού του σημαντικού βήματος, η Επιτροπή δοκιμάζει διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας για τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, μέσω δύο προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Οι εν λόγω συμμαχίες θα:

  • περιλαμβάνουν εταίρους από όλους τους τύπους ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και θα καλύπτουν ένα ευρύ γεωγραφικό πεδίο στην Ευρώπη
  • βασίζονται σε μια μακροπρόθεσμη, από κοινού σχεδιασμένη στρατηγική η οποία θα επικεντρώνεται στη βιωσιμότητα, την αριστεία και τις ευρωπαϊκές αξίες
  • προσφέρουν προγράμματα σπουδών με επίκεντρο τους φοιτητές, τα οποία θα παρέχονται από κοινού σε διαπανεπιστημιακές «πανεπιστημιουπόλεις» όπου ένα ετερόκλητο πλήθος φοιτητών θα μπορεί να εξατομικεύει τα προγράμματα σπουδών του και να εφαρμόζει την κινητικότητα σε όλα τα επίπεδα σπουδών
  • υιοθετούν μια προσέγγιση βασισμένη στις προκλήσεις, σύμφωνα με την οποία οι φοιτητές, οι ακαδημαϊκοί και οι εξωτερικοί εταίροι θα μπορούν να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες για την αντιμετώπιση των μεγαλύτερων προβλημάτων που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη.

Αποτελέσματα της πρώτης πρόσκλησης

Τα αποτελέσματα της πρόσκλησης του 2019 δημοσιεύθηκαν τον Ιούνιο του 2019. Από τις 54 αιτήσεις που παρελήφθησαν, επιλέχθηκαν οι πρώτες 17 συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στις οποίες συμμετέχουν 114 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 24 κράτη μέλη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο πλήρες δελτίο τύπου.

Αποτελέσματα της δεύτερης πρόσκλησης

Τα αποτελέσματα της πρόσκλησης του 2020 έχουν δημοσιευτεί. Από τις 62 αιτήσεις που παρελήφθησαν, επελέγησαν 24 νέες συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στις οποίες συμμετέχουν 165 ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από 26 κράτη μέλη και άλλες χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο πλήρες δελτίο τύπου.

Οι 41 συμμαχίες ευρωπαϊκών πανεπιστημίων θα δοκιμάσουν διάφορα μοντέλα για την υλοποίηση της ιδέας των «Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων» και θα εξετάσουν τις δυνατότητες της εν λόγω ιδέας να μετασχηματίσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» θα εφαρμοστεί πλήρως και θα αναπτυχθεί περαιτέρω στο πλαίσιο του επόμενου προγράμματος Erasmus 2021-2027. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Επιτροπής για την πρωτοβουλία.

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com