23 από 33 ΑΕΙ – ΤΕΙ τόσα υποχρεούνται – έχουν υπογράψει έως τώρα τη διαπιστωτική πράξη εφαρμογής του νέου νόμου

Από τα 33 ΑΕΙ που υποχρεούνται να εκδώσουν διαπιστωτική πράξη (εξαιρούνται τα επτά που έχουν Διοικούσες Επιτροπές), έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συγκρότησης της επιτροπής και έκδοσης διαπιστωτική πράξης για 23 ΑΕΙ.

Πιο συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και απεστάλη απευθείας στο Εθνικό Τυπογραφείο η διαπιστωτική πράξη των εξής ΑΕΙ:

Ιόνιο Πανεπιστήμιο,
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
και Χαροκόπειο,
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
ΤΕΙ Καβάλας,
ΤΕΙ Καλαμάτας,
ΤΕΙ Κρήτης,
ΤΕΙ Λαμίας,
ΤΕΙ Λάρισας,
ΤΕΙ Πάτρας
και ΤΕΙ Σερρών.
Για τα ΑΕΙ που δεν ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες εντός της προθεσμίας, το Υπουργείο Παιδείας προχωράει στην υπογραφή της διαπιστωτικής πράξης της οργανωτικής επιτροπής η σύνθεση της οποίας ορίζεται από το Νόμο. Τα ΑΕΙ αυτά είναι:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Πανεπιστήμιο Κρήτης,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,
Πανεπιστήμιο Πατρών,
Πολυτεχνείο Κρήτης,
ΤΕΙ Αθήνας,
ΤΕΙ Ηπείρου,
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
και ΤΕΙ Μεσολογγίου,
Για τα υπόλοιπα Ιδρύματα, το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία μαζί τους, αναμένεται να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης της διαπιστωτικής πράξης τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.