Δικαίωμα 10%

Φέτος (2009) : Εχουν δικαίωμα όλοι.

Οι απόφοιτοι του 2007 , έχουν δικαίωμα το 2009

Οι απόφοιτοι του 2008 , έχουν δικαίωμα το 2009 και 2010

Οι  απόφοιτοι του 2009 , έχουν δικαίωμα το 2010 και 2011

Τελαυταία τροποποίηση 21 Φεβρουαρίου, 2009 | 1η Δημοσίευση: 3 Φεβρουαρίου, 2009